Info i saopštenja

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Na osnovu člana 66., stav 4., 5. i 6 Zakona o energetici (″Službeni glasnik RS″ broj 84/04 i 57/11), člana 28., stav 1. tačka 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa (″Službeni glasnik RS″ broj 25/00, 25/02, 17/05, 108/05 i 123/07), člana 12. Statuta Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas i Mišljenja Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 348/2011-D-I/18 i broj 348/2011-D-I/19 od 13.09.2011. godine, Upravni odbor JP ″Vrbas-gas″ Vrbas na sednici održanoj dana 15.09.2011. godine doneo je Odluku o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa i Odluku o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce.

Vlade Republike Srbije je, na sednici održanoj dana 01.11.2011. godine, dala saglasnost na ove Odluke, na osnovu čega se primenjuju nove cene prirodnog gasa.

Cene prirodnog gasa za tarifne kupce iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce (″Službeni glasnik RS″ broj 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce (″Službeni glasnik RS″ broj 68/06, 1/07, 116/08 i 64/10) i to:

R.br
Kategorija kupaca
Grupa kupaca
Tarifni stav ″energent″ (din/m 3)
Tarifni stav ″kapacitet″ (din/m 3/dan/godina)
Tarifni stav ″naknada po mestu isporuke″ (din/mesto isporuke/godina)
1
2
3
4
5
6
1 Kategorija1
p < 6 bar
Domaćinstva
40,18
2.065,51
2 Ostali kupci
37,69
276,28
2.065,61
3 Kategorija2
6 < p < 16 bar
Neravnomerna potrošnja
4 Ravnomerna potrošnja
36,96
263,35
20.655,06

 

Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 8%.

Sve cene se primenjuju počev od 01.11.2011. godine.

 

OBAVEŠTENJE o promeni cene gasa za građanstvo

Сходно члану 143. став 4. Закона о енергетици (″Службени гласник РС″ број 57/2011), Јавно предузеће ″ВРБАС-ГАС″ Врбас овим путем обавештава своје потрошаче да ће се почев од 01.11.2011. године примењивати нове цене природног гаса за тарифне купце и то:

Р. бр.

Категорија
купаца

Група
купаца

Тарифни ставенергент

(дин³)

Тарифни ставкапацитет

(дин³/дан/година)

Тарифни став

накнада по месту испоруке

(дин/место испоруке/година)

1

2

3

4

5

6

1.

Категорија 1

p < 6 бар

Домаћинства

40,18

2.065,51

2.

Остали купци

37,69

276,28

2.065,51

3.

Категорија 2

6<p<16 бар

Неравномерна потрошња

4.

Равномерна потрошња

36,96

263,35

20.655,06

Цене су приказане без пореза на додату вредност.

 

 

 

OBAVEŠTENJE

Poštovani potrošači,
shodno članu 143. stav 4. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“ broj 57/2011), obaveštavamo Vas da je Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, u skladu sa Poslovnikom Vlade („Službeni glasnik RS“ broj 61/06, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11), započelo postupak pribavljanja mišljenja od nadležnih organa na Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluke o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce, a radi davanja saglasnosti Vlade.

U skladu sa navedenim, ovim putem želimo da Vas izvestimo da se u skoro vreme očekuje primena novih cena za tarifne elemente za obračun cene prirodnog gasa.

 

 

 

 

Broj: RB 01- 1336 / 2011
Datum: 15. 09. 2011. godine

Na osnovu člana 66. stav 4., 5. i 6. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" broj 84/04 i 57/11), člana 28. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" broj 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 i 123/07), člana 12. Statuta JP "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas i Mišljenja Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 348/2011-D-I/19 od 13.09.2011. godine, Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas na sednici održanoj dana 15.09.2011. godine doneo je

O D L U K U
o utvrđivanju cene prirodnog gasa za tarifne kupce

  • Ovom Odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za tarifne kupce priključene na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP "Vrbas-gas" Vrbas.
  • Cene prirodnog gasa za tarifne kupce iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce ("Službeni glasnik RS" broj 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce ("Službeni glasnik RS", broj 68/06, 1/07, 116/08 i 64/10) i to:

R. br.

Kategorija kupaca

Grupa kupaca

Tarifni stav „energent“

(din/m ³)

Tarifni stav „kapacitet“

(din/m ³ /dan/godina)

Tarifni stav

„naknada po mestu isporuke“

(din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

p < 6 bar

Domaćinstva

40,18

2.065,51

2.

Ostali kupci

37,69

276,28

2.065,51

3.

Kategorija 2

6<p<16 bar

Neravnomerna potrošnja

4.

Ravnomerna potrošnja

36,96

263,35

20.655,06

 

  • Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Vlade RS.

 

 

Broj : RB 01- 1335 / 2011
Datum : 15. 09.2011. godine

Na osnovu člana 36. stav 3. i 4. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" broj 84/04 i 57/11), člana 27. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" broj 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 i 123/07), člana 12. Statuta JP "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas i Mišljenja Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 348/2011-D-I/18 od 13.09.2011. godine, Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas na sednici održanoj dana 15.09.2011. godine doneo je

O D L U K U
o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa

  • Ovom Odlukom utvrđuju se cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa na distributivnom sistemu JP "Vrbas-gas" Vrbas.
  • Cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS" broj 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cene pristupa i korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", broj 68/06, 1/07, 100/08, 116/08 i 64/10) i to:

R. br.

Kategorija korisnika

Grupa korisnika

Tarifni stav „energent“

(din/m ³)

Tarifni stav

kapacitet

(din/m ³ /dan/godina )

1

2

3

4

5

1.

Kategorija 1

p < 6 bar

Domaćinstva

5 , 93

2.

Ostali korisnici

3 , 8 9

227 , 16

3.

Kategorija 2

6<p<16 bar

Neravnomerna potrošnja

4.

Ravnomerna potrošnja

3 , 16

209 , 52

 

  • Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Vlade RS.

 

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat