UPOREDNE TABELE I CENE

 

   Važno je napomenuti da je dozvoljena ugradnja samo novih gasnih uredjaja i opreme, kupljenih u našoj zemlji kod proizvodjača ili zvaničnih distributera. Prilikom kupovine gasnog trošila dobija se Uverenje o tipskom ispitivanju navedenog gasnog aparata, koje važi samo ukoliko je ispitivanje izvršeno u akreditovanoj laboratoriji i overeno pečatom prodavca. Bez tog dokumenta nijedan gasni aparat neće biti pušten u rad. Gasne aparate mogu da puštaju u rad samo zvanični serviseri za te tipove aparata, a spisak servisera izdaje proizvodač ili distributer aparata.
 
U sledecoj tabeli su date ekvivalentne kolicine nekih goriva za 1Sm3 prirodnog gasa:

Vrsta goriva

Količina energije

Teorijski ekvivalent

Količinski ekvivalent

Prosušeno drvo

H dsred = 15.70

2.12

>> 3.54 kg

Mrki ugalj

H dsred = 14.30

2.33

>> 3.90 kg

Kameni ugalj

H dsred = 29.30

1.14

>> 1.90 kg

Koks

H dsred = 29.30

1.14

>> 1.90 kg

Ulje: EL

H dsred = 41.87

0.80

>> 0.83 kg

SL

H dsred = 41.03

0.81

>> 0.85 kg

T

H dsred = 39.78

0.84

>> 0.85 kg

Smeša TNG

H dsred = 46.06

0.72

>> 0.72 kg

Gradski gas

H dsred = 16.12

2.07

>> 2.07 m3

Električna energija

-

9.26

>> 8.35 kWh

 
 
   Posle završetka radova na izvodjenju unutrašnje gasne instalacije, komisija za tehnički pregled dolazi na objekat i nakon što se uveri da su radovi izvedeni prema projektu,u skladu sa tehničkim propisima i da vlasnik domaćinstva ima uverenje o ispravnosti dimnjaka izdato od ovlašćene dimničarske službe, izdaje dozvolu za korišćenje gasa.Zaključivanjem Ugovora o isporuci gasa Distributer se obavezuje da isporučuje gas garantovanog kvaliteta od 33338,35kJ/Sm3.
   Sledeća tabela takodje može da pomogne gradjanima u sagledavanju ekonomičnosti u potrošnji neophodne energije-goriva.
Prikaz cena grejanja za odredjenu količinu toplotne energije potrebne za grejanje objekta:
 

Količina toplotne energije

IZNOS (din)

Prirodni gas

Električna energija

Lož ulje

Mrki ugalj

33338.35 kJ/m 3

jednotarifno brojilo

dvotarifno brojilo

41673 kJ/kg

16000 kJ/kg

27.12 din/m 3

33.00 din/kg

4000 din/t

1000 kW

1234,00

1952,00

1244,00

3246,00

1680,00

1600 kW

1974,00

3442,00

2200,00

5194,00

2688,00

2000 kW

2467,00

6005,00

3764,00

6492,00

3360,00

3000 kW

3701,00

12006,00

7268,00

9738,00

5040,00

4000 kW

4935,00

18007,00

10776,00

12984,00

6720,00

5000 kW

6168,00

24009,00

14282,00-17930,00

16229,00

8400,00

6000 kW

7402,00

30009,00

17787,00-22370,00

19475,00

10080,00

7000 kW

8635,00

36010,00

21292,00-26812,00

22721,00

11760,00

 

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat