ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj: 01-29/2013 Datum: 11.01.2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, a u skladu sa članom 18. i 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12), Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici održanoj dana 11.01.2013. godine, doneo je

 

O D L U K U 
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

1. Ovom Odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/2012) i to:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m3)

Kapacitet

(din/m3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

p < 6 bar

Domaćinstva

43,70

2.065,51

2.

Ostali kupci

41,21

276,29

2.065,51

3.

Kategorija 2

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

4.

Ravnomerna potrošnja

40,48

263,35

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

3. Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 01. februara 2013. godine.

U Vrbasu, 11.01.2013.godine

Predsednik Upravnog odbora JP "Vrbas-gas" Vrbas

Željko Milović

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat