Odluka o Normativu troskova tipskih prikljucaka

Broj: PD 01-749-4/08
Datum: 10.07.2008.

Na osnovu člana 55. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" broj 84/04), Metodologije o kriterijumima i načinu odredjivanja troškova priključka na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS" broj 48/08) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 10.07.2008. godine doneo sledeću

 

O D L U K U

kojom se usvaja Normativ troškova tipskih priključaka Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
 
Rekapitulacija troškova tipskog priključka (TItp):

Redni

broj

T R O Š A K

Mreža

Tip merača

UKUPNO

din.

1.

Troškovi izgradnje tipskog priključka bez troškova nabavke KMRS

43,557

2.

Deo troškova sistema (DTS)

Sve mreže ES radnog

G-2,5

7,339

G-4

11,008

G-6

18,347

3.

Popust koji daje energetski subjekt za sve podnosioce zahteva

G-2,5

10,000

G-4

10,000

G-6

10,000

4.

Troškovi izgradnje tipskog priključka koji se gradi naknadno, po kategorijama (TItpi)

 

4.1

G-2,5

62,279

4.2

G-4

64,387

4.3

G-6

64,701

5.

Ukupni troškovi tipskog priključka koji se gradi naknadno, po kategorijama (Ttpi), sa popustom energetskog subjekta (ES) i DTS

 

5.1

G-2,5

59,618

5.2

G-4

65,395

5.3

G-6

73,048

6.

Troškovi izgradnje tipskog priključka koji se gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, po kategorijama (TItpi)

 

6.1

G-2,5

49,823

6.2

G-4

51,510

6.3

G-6

51,761

7.

Ukupni troškovi tipskog priključka koji se gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, po kategorijama (Ttpi), sa popustom ES i DTS

 

7.1

G-2,5

47,162

7.2

G-4

52,518

7.3

G-6

60,108

 

 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Vrbasu, 10.07.2008. godine

 

Predsednik Upravnog odbora
JP "Vrbas-gas" Vrbas
Milović Veljko

 

 

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat