Cenovnik usluga JP ″VRBAS-GAS″ Vrbas - počev od 01.01.2018.

Broj: RB 01-1227/2017
Datum: 30.11.2017. godine

CENOVNIK USLUGA
JAVNOG PREDUZEĆA ″VRBAS-GAS″ VRBAS

OPIS USLUGE

IZNOS bez PDV (u din)

1.

Uključenje tarifnog kupca ( kategorija 1) nakon uličnog isključenja zbog neizmirenja obaveze za utrošeni prirodni gas

15.000,00

2.

Uključenje tarifnog kupca nakon isključenja zbog neovlašćenog korišćenja prirodnog gasa

15.000,00

3.

Uključenje tarifnog kupca ( domaćinstva ) nakon isključenja na merno - regulacionom setu

1.500,00

4.

Uključenje tarifnog kupca ( ostali kupci ) nakon isključenja na merno-regulacionom setu

4.000,00

5.

Izlazak dežurne službe na intervenciju nastalu greškom tarifnog kupca

2. 420 ,00

6.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom (fizička lica)

2.000,00

7.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom (pravna lica)

50,00

8.

Dužina kućnog gasnog priključka preko rešenjem definisane dužine od 20 m

1.000,00

9.

Ponovno uključenje nakon otkaza ugovora o isporuci prirodnog gasa od strane tarifnog kupca

8.000,00

10.

Naknadni radovi na postojećim unutrašnjim gasnim instalacijama po satnici rada

680 ,00

11.

Prvo puštanje u rad gasnog aparata

4.000,00

12.

Godišnji pregled i servisiranje gasnog aparata

5.000,00


Ovaj Cenovnik usluga stupa na snagu od 01.01.2018. godine, čime prestaje da važi Cenovnik usluga JP "Vrbas-gas" Vrbas broj RB 01-228/2012 od 29.02.2012. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PETAR KANKARAŠ

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat