Obaveštenje o prekidu isporuke prirodnog gasa

Broj:    DV 02-231/2017
Datum: 02.03.2017.

OBAVEŠTENjE O PREKIDU ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će dana 06.03.2017. godine u periodu od 10.00.-18.00. časova doći do prekida isporuke gasa na glavnoj merno-regulacionoj stanici (GMRS) Vrbas, zbog sanacije oštećenja na gasovodu koji vodi ka GMRS Vrbas (transportni sistem). Radovi se izvode od strane JP "Srbija-gas" Novi Sad.

Srdačan pozdrav,

Pomoćnik direktora za tehničke poslove
Vasiljević Darko, str.inž.maš.-spec

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat