Podaci o preduzeću

1.

Podaci za identifikaciju:

1.1. Pun naziv preduzeća: JP "VRBAS-GAS" za distribuciju prirodnog gasa VRBAS
1.2. Skraćeni naziv JP "VRBAS-GAS" VRBAS
1.3. Podaci o sedištu

1.3.1.

Naziv opštine Vrbas
1.3.2. Mesto (naziv mesta i poštanski broj) Vrbas 21460
1.3.3. Ulica i broj:
Kozaračka 3
1.3.4. Broj telefona: 021/794-265
1.3.5. Broj faksa:
021/794-265; 794-266
1.3.6. E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ; Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
1.4. Poreski identifikacioni broj (PIB)
100 636 795
1.5. Matični broj:
8666016
1.6. Registarski broj: 24008666016
1.7. Šifra delatnosti: 3522
1.8. Registracija: Trgovinski sud u Novom Sadu 1-19835
1.9. Registracija: Agencija za privredne registre 44299/2005 od 01.07.2005. godine

2.

Podaci o tekućim računima kod banaka:

2.1. Naziv banke: Banca Intesa
Broj tekućeg računa: 160-10782-31
2.2. Naziv banke: Erste bank Broj tekućeg računa: 340-4423-47
2.3. Naziv banke: Raiffeisenbank Broj tekućeg računa: 265-2510310000111-38
2.4. Naziv banke: AIK Banka Broj tekućeg računa: 105-32185-86

3.

Odgovorno lice:

Darko Vasiljević - v.d. direktora
Kontakt osobe:
3.1. Tatjana Petrović pomoćnik direktora za ekonomsko-pravne poslove


Telefon:    021/794-265
Email:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

4.

Obveznik PDV-a:

DA
Broj potvrde o izvršenom evidentiranju: 132716707