CENOVNIK USLUGA

Broj: RB 01-228/2012
Datum: 29.02.2012. godine

Dana 29.02.2012. godine Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas je, na svojoj 25. sednici (8. saziv), usvojio sledeći

CENOVNIK USLUGA
JAVNOG PREDUZEĆA ″VRBAS-GAS″ VRBAS

O PIS USLUGE bez PDV

IZNOS (u din)

1.

Uključenje tarifnog kupca ( kategorija 1) nakon uličnog isključenja zbog neizmirenja obaveze za utrošeni prirodni gas

15.000,00

2.

Uključenje tarifnog kupca nakon isključenja zbog neovlašćenog korišćenja prirodnog gasa

15.000,00

3.

Uključenje tarifnog kupca ( domaćinstva ) nakon isključenja na merno - regulacionom setu

1.500,00

4.

Uključenje tarifnog kupca ( ostali kupci ) nakon isključenja na merno-regulacionom setu

4.000,00

5.

Tehnički pregled unutrašnje gasne instalacije

2. 420 ,00

6.

Izlazak dežurne službe na intervenciju nastalu greškom tarifnog kupca

2.000,00

7.

Troškovi opomene

50,00

8.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom ( kategorija 1)

1.000,00

9.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom ( kategorija 2)

8.000,00

10.

Dužina kućnog gasnog priključka preko rešenjem definisane dužine od 20 m

680 ,00

11.

Ponovno uključenje nakon otkaza ugovora o isporuci prirodnog gasa od strane tarifnog kupca

4.000,00

12.

Izrada projekta unutrašnje gasne instalacije

5.000,00

13.

Geodetsko snimanje gasnog voda do 50 m dužine sa kartiranjem

9.251,00

14.

Geodetsko snimanje gasnog voda preko 50 m dužine, po dužnom metru, sa kartiranjem

90,00

15.

Naknadni radovi na postojećim unutrašnjim gasnim instalacijama po satnici rada

500,00

16.

Naknada za montažu grejnog tela

3 . 0 00,00

17.

Prvo puštanje u rad gasnog aparata

2.000,00

18.

Godišnji pregled i servisiranje gasnog aparata

1.200,00

19.

Ispitivanje instalacije na čvrstoću i nepropusnost gasnog priključka

5.000,00

20.

Stručni nadzor radova na izvođenju gasnog priključka

10.000,00

21.

Izrada i ugradnja stubnog nosača za kućni merno-regulacioni set

2.500,00

22.

Merenje potencijala uzemljenja unutrašnje gasne instalacije

3.000,00

 

Ovaj Cenovnik usluga stupa na snagu danom usvajanja.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ŽELJKO MILOVIĆ

 

 

 
http://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
http://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
http://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat